پیشنهاد ویژه

اجاره خودرو بدون راننده
اجاره خودرو بدون راننده
بی ام و x3 مدت محدود تخفیف تا 25% تخفیف
اجاره خودرو بدون راننده
بی ام و 528i مدت محدود تخفیف تا 35% واقعی
اجاره خودرو بدون راننده
بی ام و z4 l مدت محدود تخفیف تا 30% واقعی

  لیست قیمت اجاره بها

قیمت اجاره مرسدس بنز e200 فول
مرسدس بنز e200 فول
اجاره روزانه:4,000,000 ریال
اجاره هفتگی:27,000,000 ریال
قیمت اجاره مرسدس بنز c200
مرسدس بنز c200
اجاره روزانه:8,000,000 ریال
اجاره هفتگی:50,000,000 ریال

  همکاری با ما

دوستان عزیز و همکاران گرامی این مجموعه با هدف گسترس صنعت اجاره خودرو در تمام شهرهای کشور عزیزمان راه اندازی و در راستای تحقق این امر به یاری شما عزیزان نیازمند است . در صورت تمایل به همکاری با این مجموعه از طریق لینک زیر ثبت نام کنید.

اجاره اتومبیل بدون راننده، کرایه خودرو
قیمت اجاره خودرو بی ام دبلیو i8

بی ام دبلیو i8


مدل خودرو : 2017
مبلغ اجاره روزانه 100,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 600,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 1,500,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام دبلیو z4 فول کیت

بی ام دبلیو z4 فول کیت


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 60,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 180,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و X6

بی ام و X6


مدل خودرو : 2011
مبلغ اجاره روزانه 13,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 70,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 250,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و X5

بی ام و X5


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 15,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 70,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 250,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و X4

بی ام و X4


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 12,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 70,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 250,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و X3

بی ام و X3


مدل خودرو : 2010
مبلغ اجاره روزانه 5,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 32,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 120,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و X1

بی ام و X1


مدل خودرو : 2013
مبلغ اجاره روزانه 6,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 34,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 150,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 740

بی ام و 740


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 8,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 48,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 170,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 630

بی ام و 630


مدل خودرو : 2010
مبلغ اجاره روزانه 6,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 38,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 120,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 528I

بی ام و 528I


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 12,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 70,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 240,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 528

بی ام و 528


مدل خودرو : 2013
مبلغ اجاره روزانه 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 56,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 180,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 530

بی ام و 530


مدل خودرو : 2008
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 24,500,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 100,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 428

بی ام و 428


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 15,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 90,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 300,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 325 کروک

بی ام و 325 کروک


مدل خودرو : 2008
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 25,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 330

بی ام و 330


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 5,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 32,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 120,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو بی ام و 335

بی ام و 335


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 6,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 34,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 120,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز s500 فول

مرسدس بنز s500 فول


مدل خودرو : 2015
مبلغ اجاره روزانه 20,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 120,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 420,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز e350 فول

مرسدس بنز e350 فول


مدل خودرو : 2008
مبلغ اجاره روزانه 16,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 85,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 320,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز e250 فول

مرسدس بنز e250 فول


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 11,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 56,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 190,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز e200 فول

مرسدس بنز e200 فول


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 27,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 100,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز c200

مرسدس بنز c200


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 8,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 50,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 180,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز cls فول آپشن

مرسدس بنز cls فول آپشن


مدل خودرو : 2010
مبلغ اجاره روزانه 8,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 54,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 200,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مرسدس بنز slk فول

مرسدس بنز slk فول


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 8,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 54,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 200,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 65,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 210,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا لندکروز

تویوتا لندکروز


مدل خودرو : 2011
مبلغ اجاره روزانه 7,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 35,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 190,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا پرادو 2 درب new

تویوتا پرادو 2 درب new


مدل خودرو : 2013
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 25,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 100,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا پرادو 4 درب new

تویوتا پرادو 4 درب new


مدل خودرو : 2013
مبلغ اجاره روزانه 4,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 25,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا پرادو 2 درب قدیم

تویوتا پرادو 2 درب قدیم


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 26,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 95,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا پرادو 4 درب قدیم

تویوتا پرادو 4 درب قدیم


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 3,700,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 24,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تویوتا Fj cruiser

تویوتا Fj cruiser


مدل خودرو : 2011
مبلغ اجاره روزانه 0 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 0 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 0 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا توسان ix35

هیوندا توسان ix35


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 3,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 2,500,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا ix55

هیوندا ix55


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 4,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 28,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 100,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا سانتافه new full

هیوندا سانتافه new full


مدل خودرو : 2015
مبلغ اجاره روزانه 4,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 28,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 100,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا سانتافه new

هیوندا سانتافه new


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 26,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 98,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا سانتافه اتاق قدیم

هیوندا سانتافه اتاق قدیم


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 2,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 14,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 60,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا جنسیس کوپه

هیوندا جنسیس کوپه


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 3,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 18,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 65,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا جنسیس 4 درب سدان

هیوندا جنسیس 4 درب سدان


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 4,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 25,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا جنسیس 4 درب NEW

هیوندا جنسیس 4 درب NEW


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 9,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 50,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 170,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا ولستر

هیوندا ولستر


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 3,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 16,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 60,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا آزرا قدیم

هیوندا آزرا قدیم


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 2,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 16,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 55,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا آزرا NEW

هیوندا آزرا NEW


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 3,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 21,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 85,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا سوناتا قدیم

هیوندا سوناتا قدیم


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 2,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 14,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 55,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو هیوندا سوناتا yf

هیوندا سوناتا yf


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 3,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 22,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 85,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو کیا اسپورتیج

کیا اسپورتیج


مدل خودرو : 2014
مبلغ اجاره روزانه 4,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 28,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 95,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو کیا اپتیما فول آپشن

کیا اپتیما فول آپشن


مدل خودرو : 2015
مبلغ اجاره روزانه 4,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 30,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 90,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو کیا سراتو 4 درب

کیا سراتو 4 درب


مدل خودرو : 2016
مبلغ اجاره روزانه 3,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 18,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 70,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو کیا سراتو کوپه

کیا سراتو کوپه


مدل خودرو : 2012
مبلغ اجاره روزانه 2,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 16,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 60,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو نیسان ماکسیما

نیسان ماکسیما


مدل خودرو : 1388
مبلغ اجاره روزانه 2,300,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 1,400,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 5,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو مزدا 3

مزدا 3


مدل خودرو : 1392
مبلغ اجاره روزانه 2,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 50,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو سوزوکی ویتارا

سوزوکی ویتارا


مدل خودرو : 2009
مبلغ اجاره روزانه 2,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 12,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 45,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو رنو مگان

رنو مگان


مدل خودرو : 1392
مبلغ اجاره روزانه 1,800,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 12,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 40,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو سیتروین زانتیا

سیتروین زانتیا


مدل خودرو : 1389
مبلغ اجاره روزانه 1,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 35,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تندر L90

تندر L90


مدل خودرو : 1394
مبلغ اجاره روزانه 1,200,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 7,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 22,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پژو 206SD

پژو 206SD


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 1,300,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 8,500,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 30,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پژو 206 تیپ 2

پژو 206 تیپ 2


مدل خودرو :  1395
مبلغ اجاره روزانه 1,300,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 8,500,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 30,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پژو 206 تیپ 5

پژو 206 تیپ 5


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 1,500,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 10,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 33,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پژو پارس

پژو پارس


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 1,400,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 12,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 30,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پژو GLX 405

پژو GLX 405


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 1,200,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 7,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 22,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو رانا

رانا


مدل خودرو : 1392
مبلغ اجاره روزانه 1,000,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 6,000,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 20,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو تیبا

تیبا


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 800,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 3,600,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 15,000,000 ریال

قیمت اجاره خودرو پراید

پراید


مدل خودرو : 1395
مبلغ اجاره روزانه 700,000 ریال
مبلغ اجاره هفتگی 3,500,000 ریال
مبلغ اجاره ماهانه 10,000,000 ریال